Els alumnes de 1r de Batxillerat que cursen l’optativa “Reptes científics actuals” estan fent les primeres proves amb els seus coets propulsats per aigua dins l’activitat anomenada “Sky is the limit”.

Després d’haver realitzat un estudi teòric detallat del problema a resoldre, i plantejats els primers experiments per esbrinar els valors dels paràmetres principals d’aquest tipus de coet, hem tingut els primers llançaments.

Aquests primers llançaments han tingut resultats dispars, però tot apunta que els dissenys portaran els coets ben amunt.