Com ja és tradicional, celebrarem la Setmana matemàtica donat que el 12 de maig és el Dia Escolar de les matemàtiques.
Dins de les classes de matemàtiques, farem les següents activitats:
  • A primer cicle, farem un mosaic d’Escher.
  • A segon cicle, visionarem un vídeo sobre la història de les matemàtiques.
  • A primer de batxillerat, farem una xerrada i un taller sobre criptografia. En aquest cas, hi ha 7 alumnes que hauran de faltar a una de les vostres classes.