El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana. Té com a objectiu garantir que l’alumnat al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania i posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge (10h teòriques) i de servei a la comunitat (10h pràctiques) en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Enguany aquesta acció educativa s’ha treballar dins de tres Objectius de Desenvolupament Sostenible:

  • Dins l’ODS 2: Fam Zero, l’alumnat ha fet les hores pràctiques col·laborant amb l’entitat Càritas Sabadell on ha participat activament amb la classificació d’aliments i la posterior entrega d’aquests a les famílies més necessitades.
  • Respecte a l’ODS 3: Benestar i Salut”, hem tingut l’oportunitat de treballar conjuntament amb l’entitat Oncolliga dins del programa Encomana Salut; amb l’Hospital de Sant Joan de Déu participant-hi amb la Xocolatada Solidària i per últim, realitzant la campanya de la Donació de Sang que organitza el Banc de Sang i Teixits.
  • Finalment, dins l’ODS 11: Ciutats i Comunitats Sostenibles, l’Associació per la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC) ha sigut l’entitat que ha col·laborat amb nosaltres en la creació d’una jardinera amb vegetació floral per a la proliferació d’espècies pol·linitzadores.