Aquests dies els nens i nenes de 1r de Primària hem començat un nou projecte, el de l’aigua, i per decidir entre els de l’equip “què és el què volem saber?” Ho hem treballat amb una nova estratègia cooperativa, es diu 1-2-4.

Aquesta estratègia parteix de la feina en grups cooperatius de 4 alumnes. Primer de forma individual cadascú pensem la resposta a la pregunta plantejada per la mestra (1). Tot seguit, i en parelles, intercanviem les nostres respostes i les comentem fins arribar-ne a un acord (2). En el darrer pas, després d’haver-nos ensenyat les respostes donades per les dues parelles de l’equip, hem de compondre entre tots la resposta més adequada a la pregunta que ens han plantejat (4)

L’estratègia ha funcionat molt bé. Ens hem posat d’acord i ja tenim clar què volem aprendre de l’aigua.