PROJECTE  PADRINS

L’experiència ens porta a afirmar que un canvi d’etapa escolar, de passadissos o fins i tot d’escola, pot fer-se difícil pels alumnes que venen de primària. És per aquest motiu, que de manera voluntària, els alumnes de batxillerat que en el seu moment ja van passar per aquest procés, s’ofereixen per fer un acompanyament de caire personal portant a terme tasques d’orientació pels alumnes de 1r d’ESO que hi estiguin interessats.

El desenvolupament del “Projecte Padrins” comença el primer dia de setembre quan els padrins acompanyen als seus fillols a l’entrevista amb el tutor de classe i els mostren les aules i espais que utilitzaran al llarg de la nova etapa. Al llarg del curs, hi ha diversos moments fixats en estones de patis, migdies o tardes amb la programació de temàtiques a tractar cada vegada que es troben, consensuada amb els tutors de 1r d’ESO i batxillerat.

En començar el curs, tots dos signen un contracte de compromís on s’exposa a què es compromet cadascú per tal que el “Projecte Padrins” funcioni adequadament.

En cada trobada, padrins i fillols escriuen en el llibret de seguiment els temes tractats i els acords presos de manera que en la següent trobada començaran revisant aquests acords per valorar que s’hagin assolit.

Aquest projecte té per objectiu facilitar la integració dels alumnes que venen de primària a la secundària tot fomentant un acte de voluntariat per part dels alumnes de batxillerat, valor que també volem potenciar a través d’aquesta activitat. És per això, que en la darrera trobada del curs, lluirem als padrins un certificat oficial amb les hores de voluntariat dedicades a aquesta tasca.