Els alumnes de 4t d’ESO de l’assignatura específica de Tecnologia han portat a terme un projecte per equips que ha involucrat, per una banda, el disseny arquitectònic d’un edifici, i per l’altra, el disseny de la seva instal·lació elèctrica.

Com si es tractés d’un projecte real, han desenvolupat la maqueta incloent-hi els circuits elèctrics que han ideat, havent-lo de presentar davant d’un grup inversor fictici i entregant una memòria tècnica amb els requeriments, plànols, pla de treball i previsió de materials i eines.

Podeu veure més fotografies en el seu àlbum.