Avui a matemàtiques de 2n d’ESO, hem fet una interessant activitat que combina la probabilitat i l’estadística. En aquesta activitat, hem utilitzat tres daus per estudiar les diferents sumes que poden resultar dels seus llançaments.

Per fer l’exercici hem dividit la classe en petits grups. Primerament, hem registrat els resultats dels llançaments dels tres daus i hem analitzat les dades recollides. Cada grup ha generat els seus propis gràfics de freqüències a partir dels resultats dels seus llançaments.

Finalment, hem tingut l’oportunitat de comparar els resultats entre els diferents grups i el resultat de combinar totes les tirades i experimentar així amb la Llei de Laplace.