PRIMÀRIA ESCÈNICA… PER QUÈ?

El món i la nostra societat està en un canvi constant… i la nova realitat social, cultural, i professional, ens demana cada dia més. Cal ajudar a formar als nostres alumnes a ser competents per tal d’afrontar aquesta nova realitat amb fermesa, amb seguretat, i amb la convicció que ens aporten els valors humans.

La societat i el món ens demana ser:

PERSONES amb COMPETÈNCIES COMUNICATIVES.

En un moment en que els nostres alumnes passen a ser avaluats en tots els seus àmbits de la vida per la forma de comunicar-se (treballs de recerca, Tesis, conferències professionals, exposicions públiques,…), la PRIMARIA ESCÈNICA els aporta el domini de tots aquells agents que intervenen en la comunicació verbal i no verbal.

PERSONES COMPROMESES amb les persones.

L’empatia, és la base de tots els valors., és saber-se posar en el lloc dels altres. En un moment de canvi constant de la societat tal com sempre l’hem conegut, la PRIMÀRIA ESCÈNICA treballa tots el valors que seran el pilar per afrontar els canvis. Només posant-se en el lloc dels altres, entendrem a les persones essent proactives, i solidaries al mateix temps amb les mateixes.

PRIMÀRIA ESCÈNICA… COM HO FEM?

des de l’Escola Pia de Sabadell, estem convençuts que aconseguirem aquestes dues gran capacitats gràcies a que l’educació teatral desenvolupa:

 • El treball en equip

 • L’empatia

 • La creativitat

 • El sentit crític

 • La capacitat de concentració

 • La sensibilitat artística

 • La lectura expressiva

 • L’expressió escrita

 • L’expressió oral

 • Les capacitats comunicatives

 • Els valors com: la solidaritat, la cooperació i la tolerància

 • La sensibilitat en vers tot el que és art.

PRIMÀRIA ESCÈNICA…COM HO FEM?

Dins de les 5 hores setmanals dedicades al projecte, a cicle inicial els alumnes faran:

 • 1 h. de dansa (dansa catalana)

 • 1 h. de tècniques i conceptes teatrals

 • 2 h. d’interpretació i comunicació

A partir de cicle mitjà els alumnes faran:

 • 1 h. de dansa (diferents disciplines: jazz dansa, clàssic, street dance,…)

 • 1 h. de tècniques i conceptes teatrals

 • 3 h. d’interpretació i comunicació

Aquestes classes es duran a terme en l’ESPAI ESCÈNIC, creat exclusivament pel projecte el curs 2019/2020. Un espai que consta de dues zones de vestidors i espai de maquillatge, un espai d’assaig on assajar i realitzar totes les activitats d’expressió corporal, d’interpretació, i exercicis d’escalfament i concentració, i un escenari estrenat pel projecte de Primària Escènica.

PRIMÀRIA ESCÈNICA…CONTINGUTS!

Les competències comunicatives s’assoleixen amb un treball evolutiu, amb uns objectius clars a llarg termini, i amb uns continguts que es repeteixen al llarg de l’etapa de primària ajustant el nivell d’exigència a cada edat.

Aquest projecte es construeix sobre el gran pilar de la interpretació i comunicació, però amb les dues potes que l’acompanyen que són la dansa, i les tècniques i conceptes teatrals.

Tècniques i conceptes teatrals:

Dins de les tècniques i conceptes teatrals, els nostre alumnes coneixeran com és un teatre per dins i aquells elements que entren en joc quan un aixeca el teló. Aprendran a pensar, dissenyar i elaborar decorats, utillatge, vestuari, maquillatge,… I tindran el primer contacte amb aspectes que juguen un paper molt important en les representacions teatrals com són la il·luminació i el so.

Dansa:

Dins la dansa, s’iniciaran amb el coneixement de la dansa catalana, i al llarg dels cursos passaran a conèixer les altres disciplines més pròpies del teatre i la dansa com són: street dance, clàssic, jazz dansa,… que han estat totes la base del saber estar dalt d’un escenari i dels grans muntatges musicals que actualment són visibles en totes les capitals europees i d’altres continents.

Interpretació i comunicació:

Dins de la interpretació i comunicació, els nostre alumnes treballaran:

 • Exercicis i jocs teatrals d’interpretació
 • Concentració
 • Veu / Dicció
 • Expressió oral
 • Expressió corporal
 • Treball en equip
 • Memòria
 • Improvisació
 • Domini de l’espai
 • Exercicis de llenguatge oral i escrit (obres)