Aquest trimestre ens ho hem passat molt bé al laboratori de física de 2n d’ESO, en una de les últimes pràctiques el que es tractava era d’experimentar amb les ones. Observar els fenòmens de ressonància, reflexió, superposició i a més fent càlculs de propagació d’ones en diferents medis… un d’ells era una molla elàstica!

 

Per un altra banda, els alumnes de tecnologia de 4t d’ESO durant aquest trimestre hem estat aprenent el funcionament diferents components electrònics, des de resistències i bateries a transistors i condensadors. Per a posar-ho en pràctica, hem construït uns circuits fent ús d’una protoboard.

Es tractava de construir tres tipus de circuits diferents:

  • Un detector de presència d’aigua. Aprofitant que l’aigua és lleugerament conductora s’utilitza aquesta propietat per permetre a un transistor MOSFET obrir o tancar un circuit.
  • Un circuit de llum d’emergència: Una resistència que varia amb la llum la fem servir per a encendre un LED quan la intensitat de la llum disminueix.
  • Una llum intermitent: Fent servir la propietat que tenen els condensadors d’acumular i descarregar càrrega elèctrica per a muntar un circuit que a mesura que es van carregant i descarregant dos condensadors encenen i apaguen uns LEDs, fent l’efecte de llum intermitent.

El tercer trimestre aplicarem els coneixements adquirits per a dissenyar i construir els nostres propis robots!