La Patrícia, una de les coordinadores dels ensenyaments musicals de l’escola, ens explica com els i les alumnes coneixen i trien l’instrument que els acompanyarà al llarg de la primària musical. Aquesta important tria es fa a través de LA RODA DELS INSTRUMENTS i enguany hi ha novetats en el seu format.