Aquest diumenge, 20 de novembre,  hem celebrat la Jornada Summem amb totes les Escoles Pies de Catalunya. És un moment on reflexionem sobre el nostre aprenentatge cooperatiu.  Després de  participar-hi, alguns mestres i docents ens han fet arribar les seves impressions. Els hem preguntat: Què us emporteu a la vostra motxilla de mestra/a de la Jornada Summem?

La Clara comparteix amb nosaltres:

“Em quedo amb tres idees. Primera: una escola de qualitat o ho és per tothom, o no és de qualitat. No hi ha diferents tipus d’escola, només existeixen escoles que han de poder acollir a tothom. Segona: l’excel·lència és treballar fins poder arribar al màxim de les nostres possibilitats. Com a mestres hem d’esperar el màxim dels nostres alumnes, hem de buscar sempre la seva pròpia excel·lència. I, tercera: m’agrada que m’ajudin, perquè em sento una persona estimada. I és que quan compartim ens sentim més acompanyats i realitzats. Que bonic que el nostre alumnat es pugui sentir tan acollit i ajudat pels companys i companyes.”

Clara, Educació Infantil

 

L’Àngela ens comenta:

“Jo m’emporto molta energia per seguir treballant cooperativament a l’aula! Segueixo estan convençuda de que és la millor manera d’ajudar a millorar la societat!!!”

Àngela, Educació Infantil

 

La Montse valora positivament la xerrada dient:

“El treball cooperatiu també s’ha de dur a terme amb l’equip docent. Cada etapa hi ha realitats molt diferents i cal que hi hagi una continuïtat. Si un equip no funciona cal donar-l’hi més recursos, estratègies, ajuda.

La frase “coopero, a mi m’agrada que m’ajudin, perquè em sento una persona estimada” és molt bonica.

Primer cal consolidar l’autoavaluació i després la coavaluació, anar a poc a poc. No vol córrer.

És importat introduir els equips psicopedagògics dins de l’aula en alguns moments de treball cooperatiu.”

Montse, Educació Primària

 

La Laura s’emporta de la Jornada Summem:

“Que és bàsic seguir fent xarxa i compartir bones pràctiques. També que ajudar i deixar-se ajudar genera vincle. I que això és aplicable entre alumnes i mestres. Cal seguir!!!”

Laura, Educació Primària

 

La Gemma reflexiona:

“M’emporto molt d’aquesta Jornada Summem, sobretot reflexions sobre l’escola que tots voldríem i com ha de ser. M’emporto, també, reflexions sobre com han de ser els aprenentatges en aquesta realitat on vivim i quina escola necessitem en aquesta societat. Els aprenentatges han de ser un procés actiu, d’ajuda mútua i social, han de ser significatius i que acceptin la diversitat. Ajudar-nos en aquest procés ens fa sentir millor, ens fa ser més respectuosos, ens reforça l’autoestima i fomenta la participació real del nostre alumnat.

Cooperar ens fa ser més empàtics, ens ensenya a escoltar i negociar entre iguals. Fa que ens preocupem uns dels altres i això fa que ens acompanyem també en l’estat emocional. Voldria afegir la frase de l’alumne de la Pia de 6è que ha dit: “Ajudar, demanar ajuda i ser ajudat ens fa millors persones”.

Respecte quina escola necessitem voldria recordar frases com:

Una escola de qualitat o ho és per a tothom, o no és de qualitat”. Per tant reflexionem sobre l’excel·lència, l’equitat, la inclusió i l’harmonia a les nostres escoles. Hem de reflexionar si som prou inclusius i harmònics. Hem de fer que les nostres escoles siguin de qualitat. I, per últim, m’han fet pensar com podem millorar com a comunitat els docents a l’escola. Un claustre cohesionat, divers, preparat per ajudar i ser ajudat és el millor recurs per entomar el canvis educatius a les escoles.”

Gemma, Educació Secundària

 

Finalment la Maria Sarrau (Directora pedagògica) ens explica com es treballa l’aprenentatge cooperatiu a la nostra Escola. 

“L’aprenentatge cooperatiu és present a les aules de P3 fins a la secundària i es desplega de manera progressiva segons l’edat dels alumnes. 

Es desenvolupa en tres àmbits d’intervenció: la cohesió dels equips per fomentar valors de solidaritat, l’ús d’estratègies cooperatives que faciliten l’aprenentatge i la reflexió compartida dels membres de cada equip per aprendre a expressar, escoltar, respectar i ajudar-se tot assumint rols de treball  dins del grup.

Treballar cooperativament promou la interacció  amb els altres, desenvolupa competències comunicatives i socials i permet fer possible una escola equitativa i inclusiva a la vegada que fomenta valors democràtics i el respecte mutu.”

Maria, Directora Pedagògica