EDUCACIÓ INFANTIL

L’escola ofereix el 2n cicle d’Educació Infantil que va dels 3 als 6 anys. És una etapa que té com a objectiu contribuir en el desenvolupament personal, físic, social i intel·lectual de l’alumne/a. Utilitza metodologies constructivistes on l’alumne/a és el/la protagonista del seu propi aprenentatge.
Objectius de l’etapa 
• Ajuda en el procés d’adaptació a P3
• Promou el treball d’hàbits d’autonomia, de treball i socials
• Fomenta la creativitat
• Educa l’atenció a l’observació
• Estimula la reflexió
Com ho fem 
• Aprenentatge de la lectura i l’escriptura potenciant la comprensió i mecànica lectora, el gust i l’hàbit lector
• Racons d’aprenentatge i de joc simbòlic: els infants trien, decideixen, organitzen i fan el seu treball de manera individual i en grup
• Projectes de treball
• Potenciació de la comunicació oral en llengua anglesa
• Seguiment individual i de grup a la tutoria
• Orientació psicopedagògica
• Ús de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge
• Habilitats de pensament com a eina per ajudar l’alumne a pensar per si mateix
Activitats pròpies de l’etapa 
• Dia de l’avi
• Convivències a P4 i P5
• Festival de Nadal a P4
• Cantates a P5

ENLLAÇOS D’INTERÈS