ESO

L’ESO és l’última de les etapes de l’ensenyament obligatori. Consta de quatre cursos. Els grups es creen a primer d’ESO, es mantenen durant tota l’etapa i estan formats per la barreja d’alumnes provinents de les tres línies de Primària i dels alumnes nous que s’incorporen a aquesta etapa. Al llarg de l’etapa, i de manera progressiva, basem l’educació no només en l’orientació acadèmica sinó també en l’orientació personal i professional.

Objectius de l’etapa

• Increment d’hores lectives
• Hi ha matèries comunes i matèries optatives
• Potencia la reflexió crítica i els valors democràtics
• Promou l’equilibri emocional i els hàbits saludables
• Dóna especial rellevància a la recerca i la innovació

Com ho fem

• Treball cooperatiu
• Hàbit lector i gust per la lectura
• Treball de síntesi
• Treball per projectes
• Agrupacions flexibles d’anglès
• Seguiment individual i del grup a càrrec del/la tutor/a
• Contacte diari del/la tutor/a amb el grup
• Ús de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge
• Orientació psicopedagògica
• Oferta als/ a les alumnes d’un ampli ventall en la tria d’optatives i d’itineraris formatius

Activitats pròpies de l’etapa

• Intercanvis lingüístics
• Excursions amb contingut lúdic i cultural
• Viatge final d’etapa
• Jocs florals
• Convivències de 1r a 2n d’ESO
• Els alumnes preparen activitats per altres etapes: festes de St. Josep de Calassanç, Pastorets, Pessebre Vivent, Fira d’Itàlia.
• Foment de la lectura a l’aula

ENLLAÇOS D’INTERÈS