PRIMÀRIA

L’etapa d’Educació Primària comprèn el primer tram obligatori de l’escolaritat, dels 6 als 12 anys. S’organitza en tres cicles de dos anys de durada: Cicle Inicial, Mitjà i Superior. A l’escola proporcionem a tots els nens i nenes una formació que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals: cognitives, motrius, d’equilibri personal, de relació i d’actuació social.

Objectius de l’etapa

• Ensenya a aprendre
• Ajuda a adquirir estratègies
• Millora les habilitats de comunicació i les relacions interpersonals
• Educa en el compromís
• Ajuda a trobar l’equilibri emocional i promou el desenvolupament de la personalitat

Com ho fem

• Aprenentatge de la lectura i l’escriptura potenciant la comprensió i mecànica lectora, el gust i l’hàbit lector
• Treball per projectes
• Treball cooperatiu
• Experimentació en la ciència
• Seguiment individual i de grup a la tutoria
• Orientació psicopedagògica
• Ús de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge
• Projecte de millora de la llengua anglesa

Activitats pròpies de l’etapa

• Dia de l’avi (Cicle Inicial )
• Convivències a tots els cursos
• Festival de danses a 2n

ITINERARIS ARTÍSTICS