ENSENYAMENTS  ARTÍSTICS

Des del 1997, la nostra escola té consolidat un projecte d’ensenyament musical integrat que aconsegueix integrar els continguts musicals dins l’horari lectiu. Aquest projecte abasta des de 1r de primària fins a 4t d’ESO. A partir del curs 2018-19 i amb el referent d’altres Escoles Pies hem iniciat un itinerari paral·lel de primària escènica o teatral.

En ambdós casos l’alumnat aprofita les hores complementàries de l’educació primària per dur a terme els continguts propis de l’ensenyament artístic. Cal triar, però, entre un itinerari musical o un itinerari escènic.

Els objectius principals són:

  • Integrar l’educació artística dins del currículum lectiu i oferir els estudis de música o teatre dins d’un horari pràcticament equivalent al de l’alumnat que no seguís aquesta opció
  • Aconseguir que la música i el teatre rebin la mateixa consideració que una disciplina més del currículum, treballada amb el mateix interès que la resta d’àrees.

 Didàctica i valors del projecte

A l’escola volem que les hores dedicades a l’ensenyament artístic tinguin un enfocament a la vegada rigorós i lúdic.

L’ensenyament de la música i el teatre a la nostra escola empra les tecnologies i treballa tant repertori clàssic com modern.

Entenem que el projecte artístic no exclou altres iniciatives de millora didàctica (projectes d’aprenentatge de la llengua anglesa, projectes de millora o innovació), amb el valor afegit que els estudis artístics tenen una influència positiva sobre el rendiment en la resta de matèries.