INFANTIL

L’escola ofereix el 2n cicle d’Educació Infantil que va dels 3 als 6 anys. És una etapa que té com a objectiu contribuir en el desenvolupament personal, físic, social i intel·lectual de l’alumne/a. Utilitza metodologies constructivistes on l’alumne/a és el/la protagonista del seu propi aprenentatge.

Objectius de l’etapa

• Ajuda en el procés d’adaptació a I3
• Promou el treball d’hàbits d’autonomia, de treball i socials
• Fomenta la creativitat
• Educa l’atenció a l’observació
• Estimula la reflexió

Com ho fem

• Aprenentatge de la lectura i l’escriptura potenciant la comprensió i mecànica lectora, el gust i l’hàbit lector
• Racons d’aprenentatge i de joc simbòlic: els infants trien, decideixen, organitzen i fan el seu treball de manera individual i en grup
• Projectes de treball
• Potenciació de la comunicació oral en llengua anglesa
• Seguiment individual i de grup a la tutoria
• Orientació psicopedagògica
• Ús de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge
• Habilitats de pensament com a eina per ajudar l’alumne a pensar per si mateix

Activitats pròpies de l’etapa

• Dia de l’avi
• Convivències a I4 i I5
• Festival de Nadal a I4
• Cantates a I5

LES PERSONES QUE US ACOMPANYEM

Cristina

Clara

Laia

Inés

Àngela

Mercè

Marta

Núria

Òscar

Núria

Laura

Enllaços d’interès