N’ESTÀS AL CAS?

Desterrem tòpics que no tenen fonament

Fes clic a la imatge per ampliar.

S’ha hagut d’escoltar sovint un missatge instal·lat en determinats àmbits conforme l’escola concertada va de la ma de la segregació, que evita l’accés als seus centres al col·lectiu d’alumnes amb necessitats especials de suport educatiu… En alguns entorns s’arriba a afirmar que aquesta pràctica és innegable, generalitzada i incomplint clarament la llei.

El Departament d’Educació ha publicat recentment l’estadística del curs 2020/2021. Un interessant recull de dades accessible a la seva pàgina web (cliqueu aquí), i que dedica un dels apartats als alumnes amb necessitat específica de suport (NES). Analitzant-les, podem veure fins a quin punt és o no fonamentat el missatge que abans comentem.

Llegeix més…

Fes clic a la imatge per ampliar.

“L’escola concertada ja rep prou finançament públic…”

Fes clic a la imatge per ampliar.

El 30 de novembre de 2022 es feia públic l’informe de la Síndica de Greuges La dotació de personal i la gestió d’equips educatius en els centres amb elevada complexitat que, dins del marc del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, i amb la participació de vint-i-cinc persones expertes a proposta del Departament d’Educació, del Síndic de Greuges, dels sindicats, de les patronals de l’escola concertada i de la resta de membres signataris del Pacte, analitza el conjunt de mesures relacionades amb la direcció i dotació de plantilles a les escoles amb una composició social desafavorida.