Els alumnes de l’assignatura de tecnologia de 4t d’ESO han presentat el seu projecte final, una casa domòtica. El projecte consisteix en una casa domòtica plenament funcional, que incorpora les seves habilitats en programació i electrònica analògica.

Durant tot el curs, els estudiants han estat treballant en diferents aspectes del projecte. Durant el primer trimestre van construir la casa des de zero, posant un èmfasi especial en l’enllumenat complet de l’habitatge.

A mesura que el projecte avançava, els estudiants es van submergir en el món de la programació i l’electrònica analògica. Van adquirir coneixements fonamentals i aquest tercer trimestre han aplicat aquests coneixements per convertir la casa en una veritable casa domòtica.

Una de les característiques clau del projecte és la implementació d’un sistema d’enllumenat automatitzat. Els estudiants han creat un sensor de llum propi que és capaç de detectar els nivells d’il·luminació ambiental i ajustar l’enllumenat de forma automàtica fent servir per això una placa d’Arduino.

El treball de construcció del sensor de llum ha estat meticulós. Els estudiants han dissenyat un circuit electrònic i l’han transferit a una placa de circuit imprès (PCB) de coure. Aquesta PCB ha estat clau per connectar tots els components necessaris per al funcionament òptim del sensor de llum.

A més, per millorar encara més la funcionalitat de la casa domòtica, s’ha incorporat un sensor de proximitat com a sensor de presència. Aquest sensor detecta la presència de persones en una habitació específica i activa una alarma de seguretat (un speaker electrònic), garantint així la protecció i la tranquil·litat dels ocupants, tot i que no tots els equips han pogut arribar a acomplir aquesta funcionalitat més avançada.

Enhorabona a tots i totes per la vostra feina!