BATXILLERAT

El batxillerat són aquells estudis post-obligatoris que permetran a l’alumne que tingui superada l’etapa d’educació secundària obligatòria accedir a estudis universitaris (superant prèviament la selectivitat) o a cicles formatius de grau superior (CFGS).
L’Escola Pia de Sabadell ofereix la possibilitat de cursar tres modalitats en horari intensiu i amb itineraris flexibles: 
  • Batxillerat d’Arts 
  • Batxillerat Científic-Tecnològic 
  • Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials 
A l’Escola Pia de Sabadell, el batxillerat té principalment tres finalitats:

Finalitat formativa

• Afavorir la maduració intel·lectual i humana de l’alumne/a.
• Dotar l’alumne/a de major capacitat per adquirir i integrar nous sabers i habilitats.
• Dotar l’alumne/a d’una millor preparació per desenvolupar funcions complexes que impliquin assumir responsabilitats com a persones actives.

Finalitat preparatòria

• Procurar que l’alumne/a adquireixi les tècniques i procediments per a poder-se adaptar adequadament als estudis posteriors.
• Facilitar el contacte més profund amb el nostre patrimoni cultural.
• Iniciar l’alumne en la metodologia de les diferents àrees del saber per afavorir la construcció de la seva visió del món.

Finalitat orientadora

• Donar recursos a l’alumne/a per tal que el batxillerat canalitzi les seves preferències i capacitats amb l’adequada orientació.
• Contribueixen a aquesta finalitat:
     • La tutoria
     • Treball de recerca
     • Estada en empresa

Els alumnes rebran una orientació sobre el seu futur acadèmic assistint a xerrades impartides per experts de l’Ajuntament de Sabadell, estudiants i professors universitaris. També es realitzaran visites a universitats i al saló d’ensenyament per tal d’acabar d’orientar l’alumnat.

Tutoria

Representa una hora setmanal durant tot el curs. La finalitat de la tutoria és:
• Fer un seguiment personal de l’alumne/a
• Ajudar-lo en el procés d’orientació
• Ajudar-lo en el procés d’aprenentatge
• Aconseguir una comunicació fluïda amb els pares que faci possible una actuació coordinada
Al llarg dels dos cursos del batxillerat l’alumnat treballarà en dos projectes educatius: el viatge cultural i el viatge a la Catalunya Nord. Tanmateix també treballarà de forma contínua en el Treball de Recerca que suposarà el 10% de la nota final del batxillerat. En tot dos batxillerats l’alumne serà avaluat trimestralment i amb simulacions de les proves de selectivitat.

Preparació del First Certificate in English

Els alumnes de 1r de batxillerat tenen l’oportunitat d’adquirir els coneixements i les estratègies resolutives necessàries per assolir amb èxit l’aprovat en el First Certificate in English (FCE) de la Universitat de Cambridge, sense renunciar a cap de les matèries de modalitat o optatives, sigui quina sigui la modalitat de batxillerat triada.
Cadascun dels alumnes farà classe d’anglès dins d’un grup que, o bé prepararà la programació de l’assignatura marcada pel Departament d’Ensenyament, que té com a horitzó final la prova de selectivitat (nivell pre B2), o bé ho farà en el si d’un grup que prepararà el FCE.
Per poder optar a formar part d’un grup que prepari el FCE serà indispensable el vistiplau de les professores de llengües estrangeres del centre. En qualsevol cas, tothom estarà preparat per assolir els continguts demanats a la prova de selectivitat sigui quin sigui el seu grup de primer de batxillerat.

Batxillerat Dual

En la missió de potenciar el batxillerat i aprofundir el multilingüisme des de l’escola, vam signar un conveni amb Academica Corporation, institució escolar i educativa nord-americana que compta amb més de 150 escoles als Estats Units.
Mitjançant aquest conveni, hem implementat per als alumnes de 3r i 4t d’ESO, des del curs escolar 2017-2018, el programa extraescolar de Doble titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà.

 Més informació en aquest enllaç.

ENLLAÇOS D’INTERÈS