Per què Brunelleschi el podem considerar un GENI de l’arquitectura a partir de la construcció  de la cúpula de Santa Maria dei Fiore?

Els i les alumnes de primer de batxillerat que cursen l’assignatura “Cultura clàssica i llenguatges artístics contemporanis” ens hem fet aquesta pregunta a l’hora d’estudiar la magnífica cúpula de Santa Maria dei Fiore. De cúpules, al llarg de la història, n’hi ha moltes però aquesta és realment GENIAL.

Aquí recollim algunes reflexions de la classe:

Ja que la cúpula no formava part del patrimoni quotidià d’Itàlia a l’època del Quattrocento, el talent de Brunelleschi va destacar encar més. Li van proposar fer una coberta del cimbori de la catedral de Santa Maria dei Fiore ell ho va assolir d’una manera excel·lent, anomenant-la “il Cupulone”. Se li van presentar grans dificultats com : la planta octogonal, un tambor tan alt, que no acceptava càrregues obliqües, l’aixecada de la bastida de fusta… però ell va tenir una gran idea que va ser fer una cúpula que constés de dues voltes anomenades quadrant o esfera. L’interior està apuntalada amb tirants de roure i l’exterior més alta i vertical que feia de resistència. També va utilitzar maons amb forats per alleugerir el pes i ho va construir en diferents fases de bases circulars recolzades per bastides molt lleugeres.

Aquesta innovació va ser tan genial que fins i tot, avui en dia se’l considera un GENI de l’arquitectura. Tant, que artistes molt importants , com Miquel Àngel va utilitzar un mètode semblant per un gran projecte com al cúpula de Sant Pere Del Vaticà.

Carla

Brunelleschi és un GENI de l’arquitectura perquè va ser capaç de resoldre la coberta amb cimbori de la catedral de Santa Maria dei Fiore, amb una solució innovadora: una cúpula de tambor octogonal. També va saber resoldre enginyosament altres dificultats que se li van presentar: el tambor era tan alt que pesava molt i s’ensorrava, i costava aixecar la bastida de fusta.

El més admirable de tot el seu enginy és que, a part d’innovar arquitectònicament, ho va fer amb belles.

Després d’ell, altres arquitectes com Miquel Àngel van intentar fer servir les seves tècniques, i tot i que van funcionar, la bellesa de les obres no era comparable.

Berta

Brunelleschi és un GENI ja que ell sol va innovar solucions per a fer una cúpula sobre la Catedral de Santa Maria dei Fiore.

Les cúpules s’havien gairebé extingit a l’edat mitjana, les poques que hi havien no eren gairte conegudes , per tant, per als italians va ser un gran impacte. Ell va proposar la cúpula com una solució genial i innovadora i va substituir el que hauria estat una teulada plana.

Per Brunelleschi tot i ser un repte molt difícil va acceptar l’encàrrec. Es va trobar amb moltes dificultats, com que el tambor no aguantaria la cúpula i s’ensorreria i d’altres a l’aixecar la bastida. Però ell als ser un geni va idear solucions per aquests problemes. Va fer servir maons foradats perquè no pesessin tant i va construir en diferents fases per mitjà de bases circulars.

Tot i que s’admira les innovacions constructives s’admira la bellesa de la cúpula.

Per tots aquest motius es considera que és un gran GENI.

Laia