PROJECTE  AHEAD

El PROJECTE AHEAD està adreçat a les famílies interessades en augmentar el ritme d’aprenentatge de la llengua anglesa amb classes específiques incorporades a l’horari lectiu del seu fill o filla. L’objectiu és que els alumnes puguin obtenir el títol oficial FCE B2 a finals de 4t d’ESO per poder continuar treballant ADVANCED a Batxillerat.

METODOLOGIA

A cada nivell de ESO s’obre un grup més que serà l’AHEAD. Quedant els 3 grups classe, 1 grup de reforç (1r i 2n d’ESO) o ampliació (3r i 4t d’ESO), i el grup AHEAD.
En aquest grup els alumnes preparen la prova de FCE a 4 cursos vista. A 1r i 3r ESO fan 3 hores dins l’horari de l’anglès curricular de l’escola (amb auxiliar de conversa inclòs) més una hora d’expressió oral fora d’horari amb un professor nadiu.
En el cas de 2n i 4t d’ESO, són 4 hores dins l’anglès curricular (amb auxiliar de conversa inclòs) més una hora d’expressió oral fora d’horari amb professor nadiu. Són 5 hores/set
Clica per ampliar.
  • Grups reduïts
  • 5è grup d’anglès
  • Preparació dins les hores d’anglès curricular
  • 1 hora amb professor nadiu fora d’horari lectiu (grup reduït)
  • Grup flexible anualment
  • Orientació a la prova des de 1r d’ESO
  • Simulacres a finals de 3r i 4t d’ESO
  • Prova oficial a la nostra escola
  • Possibilitat d’iniciar la preparació per l’ADVANCED a Batxillerat
En cas de no estar preparat a 4t d’ESO o de no certificar, l’alumne es pot continuar preparant durant el Batxillerat de manera integrada en l’horari lectiu i sense cap cost afegit. En aquests moments tenim un 96 % d’aprovats.
Participar en el projecte AHEAD no és excloent de la participació en altres opcions de millora de l’anglès que ofereix l’escola, com per exemple la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual o els intensius d’estiu PIA SUMMER SCHOOL.

REQUISITS

Es realitzaran proves de nivell a finals de 6è de Primària amb orientació de les mestres especialistes de l’etapa. En cas d’estar interessats en formar part del projecte AHEAD cal que el nivell sigui A2 o superior. El nivell general de competència en llengua anglesa a finals de la Primària és A1, però cada alumne té el seu propi ritme d’aprenentatge i no sempre assoleixen els diferents nivells en el mateix moment.