Els alumnes de segon de Batxillerat immersos en la matèria de Física 2 han tingut una oportunitat emocionant avui a la Universitat Autònoma. Com a part integrant del programa Revir (Realitat Virtual), els estudiants van participar en un taller específic titulat “Caracterització i Anàlisi del So: La Veu i els Sons Musicals“, el qual es va desenvolupar en un laboratori digitalitzat.

La primera part d’aquesta experiència va portar els alumnes a analitzar una simulació cinètico-molecular del desplaçament de les partícules quan es produeix un so. Van observar com les variacions en les característiques del so, com el to i el volum, afecten les partícules d’aire.

A la segona part del taller, utilitzant un simulador especial, els alumnes van enregistrar i analitzar diferents veus i notes d’instruments. A través d’aquesta experiència, van veure de prop la diferència entre el so i el soroll. Amb l’ús de diapasons de freqüències diferents, van experimentar amb la creació d’un so complex mitjançant la superposició de sons purs.

La part final del taller va portar els estudiants a analitzar el so produït amb un tub d’assaig obert per un extrem i un altre amb els dos extrems oberts, oferint una comprensió més profunda dels continguts apresos a l’aula.

Aquesta jornada pràctica ha proporcionat als alumnes una oportunitat única per aplicar els seus coneixements teòrics en un entorn de laboratori digital, enriquint així la seva comprensió de la Física del So.