EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DENEGA LA PRESÈNCIA DE L’ESCOLA CONCERTADA A LES TAULES LOCALS DE PLANIFICACIÓ EDUCATIVA

Més de 600 centres concertats i les AMPES han sol·licitat a l’Administració de formar part de les Taules locals de planificació, però el Departament s’hi ha oposat

El Departament d’Educació ha denegat la presència d’un representant de les escoles concertades a les Taules locals de Planificació Educativa que s’han de crear a nivell municipal. La petició la van fer arribar les escoles concertades i les AMPES de cada població als seus respectius Ajuntaments.

La Taula Local de Planificació Educativa és l’òrgan de nova creació que traslladarà al Departament la proposta en relació a l’oferta de places escolars del municipi i, tot i que la titularitat dels centres públics en forma part a través del representant dels serveis territorials, no han acceptat la presència dels centres concertats.

Les direccions recorden que l’article 12 del Decret 11/2021 de la programació de l’oferta estableix que les taules locals de planificació educativa estan integrades per diferents representants de les administracions local i educativa i, en el punt 2, afegeix que “poden acordar la participació de representants i de persones que puguin aportar coneixement”.

Els centres concertats de Catalunya han manifestat la disconformitat amb la negativa, ja que formen part del Servei d’Educació de Catalunya i afegeixen que “en altres àmbits com la Salut i els Serveis Socials això ja és una realitat de fa molt temps: la iniciativa social és present en la programació i en els organismes de desplegament de les polítiques departamentals”.

Els centres demanen als serveis territorials que es replantegin aquesta decisió i que els representants de les escoles concertades també estiguin presents en aquesta taula i no només en les comissions de participació. “Les escoles concertades representem famílies del municipi, contribuïm a l’educació de molts ciutadans i ciutadanes i volem seguir treballant per la qualitat educativa i la formació dels nostres infants i joves”, sentencien les direccions dels centres concertats.