Primària

L’etapa d’Educació Primària comprèn el primer tram obligatori de l’escolaritat, dels 6 als 12 anys. S’organitza en tres cicles de dos anys de durada: Cicle Inicial, Mitjà i Superior. A l’escola proporcionem a tots els nens i nenes una formació que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals: cognitives, motrius, d’equilibri personal, de relació i d’actuació social. 

 
Objectius de l’etapa: 

• Ensenya a aprendre 
• Ajuda a adquirir estratègies 
• Millora les habilitats de comunicació i les relacions interpersonals 
• Educa en el compromís 
• Ajuda a trobar l’equilibri emocional i promou el desenvolupament de la personalitat


Com ho fem 

• Aprenentatge de la lectura i l’escriptura potenciant la comprensió i mecànica lectora, el gust i l’hàbit lector 
• Treball per projectes 
• Treball cooperatiu 
• Experimentació en la ciència 
• Seguiment individual i de grup a la tutoria 
• Orientació psicopedagògica 
• Ús de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge 
• Projecte de millora de la llengua anglesa Activitats pròpies de l’etapa 

• Dia de l’avi (Cicle Inicial ) 
• Convivències a tots els cursos 
• Festival de danses a 2n