Preguntes Freqüents

Per a què serveix tenir el batxillerat dual?
 
  • Obre les portes a les universitats nord-americanes. 
  • És una ocasió d'immersió lingüística en un entorn real molt significativa. 
  • S'aprèn a treballar amb una nova metodologia, virtual i no presencial. En un futur l'alumne pot voler o necessitar cursar altres matèries o graus amb aquesta metodologia. 
  • Pot contribuirà fer l'alumne més responsable, organitzat i madur. 
Quin nivell d'anglès és recomanable per iniciar el programa? 

Es recomana un nivell de notable a l'escola o un PET de Cambridge. És important tenir una bona base per seguir el curs. Es fa una prova d'accés al setembre a l'escola i s'ha d'acreditar un nivell mínim. La prova consisteix a contestar 70 preguntes tipus test. 

A partir del nivell de cadascú, es cursaran matèries de llengua anglesa durant dos anys. En els primers dos nivells d'anglès es fa gramàtica i pràctica oral i en el tercer i quart nivell fan el mateix que els alumnes de High School, és a dir, textos i literatura. 

Quin nivell d'anglès assoleixen els alumnes en acabar el programa? 

Molts alumnes es presenten al nivel ADVANCED (C1) o PROFICIENCY (C2). El Dual no convalida aquests títols, els alumnes s'hi han de presentar. 

Els alumnes practiquen gaire la part oral? 

Com a mínim cada 15 dies hi ha una tutoria amb el professor nord-americà per videoconferència, però l'alumne en pot fer més dins de l'horari establert pel professor a l'inici del curs. També hi ha altres activitats per videoconferència a què es poden apuntar. 

Els alumnes interactuaran amb alumnes nord-americans? 

Voluntàriament es poden apuntar a clubs amb alumnes nord-americans. Cal demanar-ho al tutor. 

Un alumne que a batxillerat ja no fa més matemàtiques / ciències / art es podrà graduar? 

Sí, es tenen en compte les notes de les matèries que ja no es cursen obtingudes en cursos anterior. 

El material està adaptat o és el mateix que treballen els alumnes nord-americans? 

És el mateix que fan servir els alumnes nord-americans. 

Quina dedicació horària requereix?

Aproximadament 2'5 - 3 hores setmanals per cada assignatura. Si comencen a 3r d'ESO en fan dues cada curs. Si comencen a 4t d'ESO en fan 3. 

Quin termini tenen els alumnes per enviar les tasques encomanades? 

A l'inici de curs es comencen a penjar les tasques encomanades setmanalment. Hi ha una mitjana d'entre 4 i 6 tasques setmanals que es poden entregar fins el diumenge al vespre. En tot moment els alumnes tenen un calendari a la plataforma virtual on poden consultar totes les dates d'entrega amb prou antelació. 

El mateix tutor els fa totes les matèries durant el curs? Tenen el mateix tutor durant tot el programa?

Generalment el mateix professor els fa les matèries del curs, però cada curs canvien de tutor perquè cada tutor està especialitzat en un curs concret i perquè d'aquesta manera els alumnes interactuen amb més professors. 

Es pot suspendre o repetir una matèria? 

Només es suspèn una matèria si l'alumne no entrega les feines, però no perquè les feines no estiguin bé. Sempre hi ha l'opció de repetir les tasques i/o fer-ne de més per pujar nota 

El meu fill farà un trimestre a l'estranger. És un inconvenient per formar part del programa? 

Si és només un trimestre no és un inconvenient. L'alumne pot començar des de l'escola estrangera però no tindrà la tutoria presencial que oferim a l'Escola Pia. Farà la prova d'accés des de l'estranger i tots els dubtes i comunicacions els farà amb el tutor americà. En cap cas es pot començar el curs més tard. 

Què és el SAT? 

És la prova d'accés a la universitat nord-americana. Hi ha diverses convocatòries a Barcelona durant el curs i els alumnes es poden presentar tantes vegades com vulguin per obtenir la màxima puntuació. La preparació pel SAT es pot cursar com a matèria optativa a 2n de batxillerat.