Padrins lectors

L’aprenentatge de la lectura representa el desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos. La competència lingüística en general i la comprensió lectora en particular són a la base de qualsevol aprenentatge. Els alumnes han de tenir la capacitat d’usar la lectura com a eina d’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixement. 

Tots aquests aspectes afavoreixen el gust per llegir i ens permeten formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint. I és per això que l’escola va iniciar aquest projecte que anomenem PADRINS LECTORS des de finals del curs 2013-2014. 

Quins objectius desenvolupa el projecte?
 • Millorar la lectura (entonació, to, veu, fluïdesa,...) 
 • Compartir l’estona de lectura procurant motivar l’aprenentatge mutu. 
 • Potenciar la cooperació entre els cicles d’infantil i primària. 
 • Adquirir responsabilitat i compromís envers l’activitat 
 • Crear contextos significatius d’aprenentatge. 
 • Gaudir de l’estona de lectura compartida. 
 • Llegir d’una manera clara i entenedora. 
 • Posar en pràctica diferents estratègies de lectura. 
 • Mostrar-se pacients i empàtics amb els companys. 


Qui hi participa?
Hi participen els alumnes des de P4 fins a 6è de Educació Primària. Els apadrinaments es fan entre cursos: 3r amb P4, 4t amb P5, 5è amb 1r i 6è amb 2n de manera que cada alumne gran (padrí) apadrina a un company més petit (fillol) 

Quan ho treballem?
 • Periòdicament (cada tres setmanes), padrí i fillol es troben per compartir l’estona de lectura. 
Com ho treballem?
Amb una proposta d’activitats diversa, utilitzant llibres i contes de diverses tipologies textuals, en funció de l’edat dels alumnes.
 • Lectura encadenada 
 • Lectura en silenci 
 • Lectura en veu alta 
 • Lectura guiada