InfantilL’escola ofereix el 2n cicle d’Educació Infantil que va dels 3 als 6 anys. És una etapa que té com a objectiu contribuir en el desenvolupament personal, físic, social i intel•lectual de l’alumne/a. Utilitza metodologies constructivistes on l’alumne/a és el/la protagonista del seu propi aprenentatge.Objectius de l’etapa 

• Ajuda en el procés d’adaptació a P3 
• Promou el treball d’hàbits d’autonomia, de treball i socials 
• Fomenta la creativitat • Educa l’atenció a l’observació 
• Estimula la reflexió  Com ho fem 

• Aprenentatge de la lectura i l’escriptura potenciant la comprensió i mecànica lectora, el gust i l’hàbit lector 
• Racons d’aprenentatge i de joc simbòlic: els infants trien, decideixen, organitzen i fan el seu treball de manera individual i en grup 
• Projectes de treball 
• Potenciació de la comunicació oral en llengua anglesa 
• Seguiment individual i de grup a la tutoria 
• Orientació psicopedagògica 
• Ús de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge 
• Habilitats de pensament com a eina per ajudar l’alumne a pensar per si mateix 


 
Activitats pròpies de l’etapa 
• Dia de l’avi 
• Convivències a P4 i P5 
• Festival de Nadal a P4 
• Cantates a P5