Dimensió Emocional - Formació

CURS 14-16
 • Implementació a l’aula des de les tutories i àrees. 
 • Alumnat: dur a terme les sessions acordades en els diferents claustres. 
 • Docents: en les reunions dels diferents equips i claustres d’escola. 

CURS 13-14 
 • Implementació inicial. Alumnat, docents, pares i mares. 
 • Alumnat: dur a terme les sessions acordades en els respectius claustres. 
 • Docents: en les reunions dels diferents equips i claustres d’escola. 
 • Pares i mares: xerrades del cicle de conferències de l’AMPA. 
 • Taller DESARROLLAR LA ATENCIÓN EN LA ERA DE LA DISTRACCIÓN. Claustre general. Febrer 2014. Fernando Tobías. 
 • 15h FORMACIÓ BÀSICA EN EDUCACIÓ EMOCIONAL I SOCIAL. Claustre general. Esther Garcia (GROP-UB) 
 • 15h TALLER PRÀCTIC: FER DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL UNA REALITAT. Claustre general. Esther Garcia (GROP-UB) 

CURS 12-13 
 • 2h Xerrada sensibilització PROJECTE EDUCACIÓ EMOCIONAL I SOCIAL. Claustre General. Ester Garcia (GROP-UB) 
 • Docents d’EI i CI. D’acord amb un calendari dur a terme les sessions preparades. 
 • 15h Grups de treball. PREPARACIÓ DE SESSIONS PER NIVELL. Docents de CM i CS d’EP. 
 • 15h Grup de treball. PREPARACIÓ DE SESSIONS PER NIVELL. Docents ESO i Batxillerat 

CURS 11-12 
 • 15h. LA DIMENSIÓ INTERIOR: RECURSOS PEDAGÒGICS PER A TREBALLAR LA RELAXACIÓ I LA CONCENTRACIÓ A L’AULA. Docents de CM i CS d’EP. Eugènia de Pagès. 
 • 15h. LA DIMENSIÓ INTERIOR: RECURSOS PEDAGÒGICS PER A TREBALLAR LA RELAXACIÓ I LA CONCENTRACIÓ A L’AULA. Docents d’ESO i Batxillerat. Eugènia de Pagès. 
 • 15h. Grups de treball a EI i CI d’EP. PREPARACIÓ DE SESSIONS PER NIVELL. Equip d’etapa o cicle. 

CURS 10-11 
 • 2h. Xerrada de sensibilització PROJECTE DIMENSIÓ INTERIOR. Claustre d’EI i EP. Pere Vilaseca (EPC) 
 • 2h. Xerrada de sensibilització PROJECTE DIMENSIÓ INTERIOR. Claustre d’ESO i Batxillerat. Josefina Jou (EPC) 
 • 15h. EDUCAR LA PERSONA EN LA DIMENSIÓ INTERIOR. Claustre d’EI i EP. Susanna Martínez.