BEQUES

Us informem que l'Ajuntament ha obert les convocatòries per sol·licitar ajuts pel curs 2021-22:

 

  • Ajuts de menjador escolar del Consell comarcal del Vallès Occidental
  • Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar de l’Ajuntament de Sabadell

 Es faran les dues sol·licituds alhora


El període de presentació de sol·licituds serà del 26 d’abril al 28 de maig.

La presentació es farà telemàticament de forma prioritària, i presencialment al  amb cita prèvia al Despatx Lluch ( carrer de la Indústria, 10) ,  per a les persones amb dificultats per fer-ho telemàticament ( sol·licitud de cita prèvia o trucar al 010)

Via telemàtica: cal seguir els següents passos:

·  Obtenir l’idCAT Mòbil (S’adjunta manual) o registrar-se amb altres certificats digitals.

·  Omplir el formulari web disponible a: http://web.sabadell.cat/

·  Cal tenir en compte que qui ja ha estat receptor de beques en anteriors edicions, podrà visualitzar totes les dades i només caldrà modificar les que han canviat.

·  Fotografiar o escanejar la documentació general i /o específica que cal adjuntar (en els casos en què sigui necessari).

· Un cop emplenat el formulari, cal revisar les dades i prémer el botó tramitar o actualitzar beca. Automàticament, les dades s’enviaran i s’obtindrà un document digital de resguard que caldrà que la família conservi.

 Via presencial: només quan la via telemàtica no sigui possible. Passos a seguir:

· Demanar cita prèvia al web citaprevia.sabadell.cat  o per telèfon al 010 (Tutorial cita prèvia)

· La família haurà de portar fotocòpia de tota la documentació prevista a les bases de les convocatòries, a excepció que l’hagin aportat en convocatòries anteriors, i sempre que no s’hagin produït canvis a la unitat familiar (veure la documentació a la fitxa informativa del tràmit).

  

Punts d'informació

·         010 (informació general)

·         Al telèfon: 93 745 40 51 (de 8.00 a 15.00h) (ajuda per fer el tràmit)

·         Web on trobar la fitxa informativa de les dues ajudes

 

Us hi adjuntem:

·         Guia per donar-vos d’alta a Idecat Mobil (per fer la presentació telemàtica)