divendres, 29 de novembre de 2019

Pràctiques de física i educació vial a la UAB

Avui divendres, un cop acabats els trimestrals, ha estat el torn dels alumnes de Física de 1r de Batxillerat per anar a la UAB a fer una pràctica de Física. Aquesta pràctica, que es duu a terme a la Facultat de Ciències de l’Educació, forma part del programa de Realitat i Virtualitat (Revir), per l’aprenentatge de les ciències a través d’eines digitals. 


L’objectiu de la pràctica, Estudi del moviment en la frenada d’un cotxe, és identificar quins són els elements que influeixen en la frenada d’un cotxe, entendre com aquests estan representats en l’equació del m.r.u.a. i comprendre la relació no lineal entre la velocitat i la distància de frenada. Mitjançant un muntatge experimental format per un carril, un carret i una politja, que actua com a fre, i utilitzant un sensor de distància, l’alumnat has pres mesures de la frenada i ha interpretat els gràfics posició-temps obtinguts. 

Un altre concepte que es treballa és la força com a interacció entre dos cossos. A partir de l’anàlisi de les forces que actuen en el carret en la frenada, l’alumnat ha relacionat i alhora diferenciat els conceptes de força, velocitat i acceleració. 


Finalment, s’ha generalitzat el fenomen en una situació real que es pot produir en una carretera i s’ha introduït el temps de reacció del conductor com a altre factor que influeix en la distància de frenada. Tenint en compte aquest últim factor l’alumnat ha hagut d’escriure una expressió matemàtica de la distància de frenada que inclogui tots els factors. 

En paral·lel als continguts conceptuals que es treballaran al llarg del curs a la matèria de Física, en el taller també es treballen continguts procedimentals com ara l’elaboració d’hipòtesis i l’anàlisi i interpretació dels gràfics obtinguts experimentalment. 


Una jornada per fer de científics fora de l’escola de la que podeu veure més imatges en aquest àlbum fotogràfic.