dimarts, 21 de maig de 2019

Darrer Consell de Delegats del curs

Els delegats de cicle superior de Primària, tots els de Secundària i els de Batxillerat, van trobar-se ahir en el darrer Consell de Delegats del curs. En aquesta ocasió, es va parlar de les tasques dutes a terme al llarg del curs i també van intervenir els representants del Consell Escolar dels alumnes.
 
Seguidament, després d'anunciar la carpeta guanyadora d'Escola Pia Catalunya pel curs 2019/20, van tenir una estona per decidir quina de les 3 opcions que se'ls proposava seria l'escollida per la campanya de Pastoral del proper curs. També hi va haver una estona per fer una pluja d'idees sobre el DENIP del 2020 per tal que totes les Escoles Pies de Catalunya facin el mateix. Hi va haver una estona de precs i preguntes i finalment, després d'agrair-los la tasca feta al llarg del curs, se'ls va fer la fotografia de grup.