dimecres, 3 d’abril de 2019

Nou Itinerari a 6è

Com s'organitza políticament un estat? 
Amb aquesta pregunta inicial comencem un nou recorregut per la història. Aprendrem com es prenien les decisions, com se n'assegurava el seu compliment i qui resolia els conflictes al llarg de l'Edat moderna i Contemporània.
Gràcies a unes cartes antigues que vam trobar a l'església de l'escola reconstruirem les formes de govern del passat per entendre millor el nostre present.