dimecres, 13 de juny de 2018

Segon dia de selectivitat

Avui els alumnes de 2n de Batxillerat s’estan examinant de matèries obligatòries com història, anglès, matemàtiques aplicades a les ciències socials, llatí i fonaments de les arts. També tenen proves de matèries optatives com ciències de la terra i del medi ambient, electrotècnia i història de l’art. Al ser el segon dia de les PAU els alumnes estaven més tranquils. Han començat a les 9 del matí i acabaran a dos quarts de 6 de la tarda. Estan ubicats al Campus de Sabadell amb 10 centres més.