divendres, 9 de març de 2018

Al GR de 4t d'ESO treballem el Piarist Synod


Què és això del Piarist Synod i d’on ve? 

El papa Francesc ha convocat per l’octubre de 2018 un sínode que tindrà per objectiu els joves en l’església. Convoca l’església universal, i en concret els joves i les persones que treballen amb ells, a reflexionar sobre el seu paper en l’església, la vivència de la fe, i la vinculació d’aquesta amb la vida professional, política, associativa, eclesial... i en els compromisos que cadascú va prenent al llarg de la vida. El papa demana l’opinió de tots els joves, indistintament de la seva opció religiosa. Està cridat a participar-hi tot el jovent i els adults que treballen o col·laboren amb ells, siguin creients o no. 

Quin paper hi juga l’Escola Pia? 

L’Escola Pia desenvolupa la seva missió entre els joves, per aquest motiu, el P. General ha convocat totes les entitats de l’Escola Pia presents en qualsevol dels 47 països en els que estem, a fer aportacions sobre el tema. Ens proposa un lema “Piarist Synod” (sínode escolapi) i un eslògan: “Amb tu +”. 

Qui hi pot participar i com es concreta aquesta participació? 

L’Escola Pia de Catalunya proposa aquests materials a tots els grups de joves i adults que vulguin participar en aquest diàleg. La primera fitxa de treball tracta les grans qüestions que afecten els joves als nostres dies, i la segona sobre el que demanem els joves a l’església (i també a l’Escola Pia de Catalunya i les seves entitats, perquè volem que del Sínode a Catalunya també sorgeixin propostes per ser aplicades a casa nostra). 


Com ho treballa el Grup de Reflexió de 4t d’ESO de l’Escola Pia Sabadell? 

Al llarg de 3 sessions, treballaran el contingut de les fitxes que Escola Pia de Catalunya ha preparat. Es tracta d’anar responent tot un seguit de preguntes que porten al debat per finalment, arribar a conclusions. L’Eduard Pini, P. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, va venir ahir dimecres a presentar-nos aquest projecte i amb ell vam començar a treballar els materials. També ens va explicar quines són les fases que estan previstes en aquest procés. 

Quines fases contempla aquest Sínode Escolapi? 

1- Etapa Catalunya – Desembre 2017 a maig 2018: Treball en grups del material proposat. 

2- 12 de maig de 2018 a l’Escola Pia de Sant Antoni: Trobada de tots els grups que han treballat aquest material per fer una posada en comú, de la qual s’extraurà un resum general, que es farà arribar al Capítol Provincial de l’Escola Pia de Catalunya com a propostes de millora de la nostra entitat. 

3- Agost 2018: Set representants del Piarist Synod de l’Escola Pia de Catalunya assistiran a la trobada de representants dels països del nostre continent, que es farà a Salamanca. En aquesta trobada es farà, amb les aportacions de les províncies escolàpies de França, Itàlia, Hongria, Polònia, Eslovàquia, Bielorússia, Àustria, Ucraïna, Emmaús (País Basc, Andalusia i Aragó), Betània (Castella, Galícia, València i Canàries) i Catalunya un resum general dels joves de l’Escola Pia d’Europa, que es lliurarà a l’oficina del Sínode 2018 del Vaticà. 

4- Octubre 2018, al Vaticà: Es realitzarà el Sínode dels bisbes. Un cop fet, el papa publicarà les conclusions, que farem arribar a tots els grups que hi han participat a Catalunya perquè en tinguin coneixement. 

5- Final de 2019, en algun lloc del món: Assemblea Mundial dels cinc continents, que treballaran una proposta per al Capítol General de l’Orde de l’Escola Pia, que es realitzarà l’any 2021. 

Si voleu tenir-ne més informació podeu entrar a la pàgina web del Sínode Escolapi: https://piaristsynod.escolapia.cat/