divendres, 10 de novembre de 2017

Creació de mapes mentals a 5è de Primària

Els nens i nenes de 5è de Primària segueixen avançant amb l'Itinerari d'Aprenentatge sobre els éssers vius sota la gran pregunta: Els éssers vius poden viure en qualsevol lloc del planeta?. Partint d'aquesta gran pregunta i de les reflexions que han sorgit als alumnes al respondre-la, s'han generat noves preguntes més concretes que els ajudaran a tots a seguir avançant en la construcció d'aquests aprenentatges.

 
Una de les activitat que ajuden als alumnes a entendre processos i ha anar assimilant els nous aprenentatges és la realització de mapes mentals. Els mapes mentals, ens serveixen per representar idees o conceptes vinculats que es disposen de forma radial al voltant d'una paraula clau o idea central. En els mapes mentals pren gran importància el dibuix o la imatge i l'ús de paraules clau. La seva elaboració ajuda a visualitzar i estructurar les idees sobre un tema. En el seu cas els està resultant una eina molt útil alhora d'entendre les tres funcions vitals dels éssers vius, ja siguin animals, vegetals o fongs.

 
 

Segueixen construint coneixement i no deixen de plantejar-se noves preguntes... Us en seguirem informant!