dilluns, 20 de novembre de 2017

4t de Primària treballa el Vallès de forma cooperativa

Coneixeu la tècnica del trencaclosques? Cada membre de l'equip base es convertirà en expert sobre la geografia del Vallès Occidental: relleu, clima, treball i comunicacions. Individualment busquen informació en pagines web. 


Seguidament es reuneixen per grups d'experts i contrasten la informació que han trobat. Parlen i decideixen com expressar aquesta informació en un mural que presenten a la classe. Fan l'exposició i per acabar retornen al seu equip base on comparteixen la informació apresa i omplen una graella amb les idees clau. 

 

Un cop fet tot aquest treball fan una valoració personal de com els ha anat.