dilluns, 28 de novembre de 2016

Primera fase del concurs Generación Euro a Batxillerat

El dijous 24, la professora d'economia va assistir a unes jornades per a professors que organitza el Banc d'Espanya a Madrid. El motiu d'aquestes jornades és convidar als professors que han fet participar als seus alumnes del concurs Generación Euro i que han passat la primera fase del concurs. En aquest cas, es van presentar tres equips de primer de batxillerat (que cursen l'assignatura d'economia) i van passar tots tres. Aquesta primera fase va consistir en respondre 30 preguntes sobre política monetària i el Banc Central Europeu. A partir d'ara hauran de treballar de valent per poder passar la segona fase, ja que es tracta de fer una predicció sobre què decidirà el Consell de govern del Banc Central Europeu sobre la política monetària a seguir. A la primera fase van participar més de 500 equips i van passar a la segona fase 96. En aquesta fase només podran quedar 3 equips.