dijous, 20 d’octubre de 2016

SUMMEM: itineraris d’aprenentatge al curs 15-16

 
Benvolgudes famílies! Com ja sabeu, durant el 3r trimestre del curs passat vam dur a terme itineraris d’aprenentatge a P4, 5è i 6è de primària. La formació que van rebre els mestres corresponents i l’aplicació a l’aula dels itineraris que els mateixos docents van crear ens va permetre iniciar el projecte SUMMEM a l’escola. Ha estat el que hem anomenat pilotatge intern, que ha permès que el claustre observi i analitzi el procés i alguns dels aspectes que cal tenir en compte per tirar endavant el projecte d’interdisciplinarietat a l’aula. A les reunions de pares, us vam mostrar un vídeo que recull, amb explicacions dels mateixos alumnes, el treball d’aula, què vol dir treballar per itineraris, quines tècniques cooperatives s’han utilitzat i el perquè dels grups cooperatius. Ara hem volgut compartir aquest vídeo amb tots vosaltres. SUMMEM!!