dimarts, 1 de desembre de 2015

Taller de sexualitat a 3r d’ESO

Ahir, des de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, àmbit de Joventut i Servei de Salut de l'Ajuntament de Sabadell, va venir un grup de monitors a fer un taller de sexualitat i relacions als alumnes de 3r d'ESO. Aquest taller, a mode de gimcana, consta de 4 parts, i els alumnes passen per cada una d'elles, rebent informacions i participant-hi de manera activa. 


L'objectiu d'aquesta gimcana és informar, assessorar i donar recursos als joves sobre hàbits saludables relacionats amb la sexualitat i l'afectivitat. Alguns objectius més específics són clarificar mites i creences, familiaritzar-se amb l'ús del preservatiu, treballar la sexualitat des del punt de vista de l'afectivitat i analitzar els coneixements dels alumnes de 3r d'ESO en temes com el VIH i altres infeccions de transmissió sexual.