dijous, 30 de juliol de 2015

Resultats de l'examen del First Certificate in English

El 87.5 % de l'alumnat inscrit a la Prova Oficial per a l'obtenció del First Certificate in English de la Universitat de Cambridge l'han superada. Només dos alumnes no han arribat al llindar necessari de puntuació, tot i que sí que han pogut certificar l'assoliment del nivell B1 del marc comú europeu d'aprenentatge de llengües estrangeres. Si sou una de les persones que vàreu fer aquestes proves podeu consultar la vostra puntuació amb el codi que us va ser lliurat.