dilluns, 15 de juny de 2015

Un curs amb impressores 3D a l’Escola  Pia de Sabadell

Des de l’inici del curs escolar 2014-2015 els alumnes de batxillerat que cursen l’optativa d’informàtica, han tingut al seu servei unes impressores 3D les quals han permès completar els seus treballs electrònics.   


Durant el primer trimestre van aprendre a programar amb diferents llenguatges informàtics. A més, els hi van ensenyar el funcionament bàsic d’aquestes impressores i el del seu respectiu software que els hi permet dissenyar les seves pròpies figures per després imprimir-les en tres dimensions.   

En el segon trimestre es va realitzar el primer projecte de l’any. Aquest consistia en la construcció d’un semàfor, combinant el coneixement après al primer trimestre, utilitzant les impressores 3D i programant. El semàfor havia de funcionar de manera autònoma per mitjà d’una placa Arduino.  

Finalment, en l’últim trimestre han construït un robot. Aquest ha tingut que anar superant diferents proves, detectar objectes i superar-los sense tocar-los, seguir una sèrie d’ordres, agafar un imant situat al passadís de manera autònoma o seguir una línia negra, tot a partir de programes desenvolupats pels alumnes i diferents components electrònics implementats a l’Arduino. 

Grup E'Roborito