dimarts, 2 de juny de 2015

Creixement de bacteris

Els alumnes de la Optativa de Tècniques de Laboratori de 1r d'ESO han volgut comprovar l'omnipresència dels bacteris. És per això que han fregat un pal per diferents llocs (pel rellotge de l'aula, per les dents, per la sola de la sabata). Aquest pal l'han escampat a una placa de Petri amb Agar, que han segellat i col·locat a una estufa a 35ºC durant 24 hores.


Al cap d'un dia han pogut observar que els bacteris s'havien reproduït, i que allà on el dia abans no hi veien res, s'hi podien observar punts (colònies de bacteris, milers d'individus). Han observat que estem farcits de bacteris, i que n'hi ha per tot arreu!