dijous, 16 d’abril de 2015

Preparació extra i voluntària a Batxillerat

Alguns alumnes de 2n de Batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia han decidit presentar-se a la prova de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials a les PAU, tot i no cursar la matèria. 


L'escola ha organitzat un seguit d'activitats per ajudar aquests alumnes en la preparació de la matèria, que culminaran la setmana anterior a la realització de les PAU, al juny. Ahir, els alumnes van prolongar el seu horari lectiu per dur a terme una simulació d'aquesta prova, de manera voluntària.