dijous, 5 de març de 2015

L’Escola Pia de Catalunya celebra la VII Assemblea de les Institucions Educatives

El 6 i 7 de març 2015, l’Escola Pia Santa Anna-Mataró acollirà la VIIa Assemblea de les Institucions Educatives, l’òrgan col•legiat de representació de les nostres escoles. Sota el lema Noves preguntes, noves respostes: junts decidim, té la funció d’avaluar el grau de compliment de les polítiques aprovades a l’anterior Assemblea i el funcionament de cada escola durant aquest període de temps, així com decidir les polítiques globals que la institució es compromet a aplicar els propers anys. 

L’Assemblea es convoca cada quatre anys i la componen representants de tots els estaments de les escoles, ja sigui per càrrec o per elecció directa. Enguany, hi participaran més de 200 persones entre religiosos, professorat, alumnat, representants de les famílies i personal de gestió i administració.Durant els dos dies, s’avaluaran les polítiques de l’anterior assemblea, celebrada el 2011, on es va fer èmfasi en treballar la participació de l’alumnat en la vida del centre; desplegar el projecte compartit, o treballar en totes les etapes les dimensions social, emocional i interior de les persones. Alhora, s’establiran les línies educatives que marcaran el futur de l’Escola Pia, votant-se les propostes que cada àmbit –alumnat, famílies, professorat- presentarà a l’Assemblea i que han estat treballades prèviament durant mesos.