divendres, 14 de novembre de 2014

Eleccions al consell escolar

A data d'avui dia 14 de novembre s'inicia el procés de renovació del Consell Escolar. En el vestíbul principal de l'escola hi ha les llistes amb els censos dels diversos sectors que cal renovar: mares i pares, alumnat, personal docent i personal d'administració i serveis. Podeu comprovar la veracitat de les dades. Les persones interessades en presentar la seva candidatura tenen fins al 19 de novembre per fer-ho per escrit adreçant-vos a la direcció de l'escola. 

Si a data 19 de desembre no hi ha cap reclamació al cens, aquest es considerarà definitiu. Si amb la mateixa data 19 de novembre no hi ha candidatures, cadascuna de les persones que integren el cens es consideraran candidates.