dimecres, 22 d’octubre de 2014

Proves d'avaluació diagnòstica a 3r d'ESO

Ahir i avui, els alumnes de 3r d'ESO de l'escola estan realitzant les proves d'avaluació diagnòstica, centrades en les competències bàsiques del currículum. Aquestes proves, organitzades pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, avaluen l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica al final del segon curs de l’ESO, i tenen caràcter orientador i formatiu per als centres. 


Les proves s'administren als alumnes de 3r d'ESO. D'aquesta manera s'assegura que, en el moment de fer les proves, els alumnes hagin cursat íntegrament els aprenentatges previstos.  El temps previst per a l’aplicació de cada una de les proves és d'una hora. Dimarts, els alumnes van realitzar les proves de Castellà i Català, i avui dimecres la prova de Matemàtiques