dimecres, 29 d’octubre de 2014

Pregaria per l'eradicació de la pobresa

El moviment ecumènic de Sabadell ha organitzat per avui dia 29 d’octubre una pregària per l’eradicació de la pobresa a les set de la tarda a la capella de l’Escola del Carme. Hi participen grups adventistes, anglicans, baptistes, catòlics, mormons i pentecostals. Des de l’escola volem fer difusió d’aquesta o qualsevulla altra iniciativa de caire ecumènic i universal