dijous, 25 de setembre de 2014

Experiment de Moviments Accelerats a 4t d’ESO

Els alumnes que cursen l’assignatura de Física i Química de 4t d’ESO han realitzat conjuntament un senzill experiment de moviments rectilinis uniformement accelerats. Fent ús simplement d’una rampa i una bola han deduït les característiques d’un moviment de velocitat no constant, han realitzat mesures de temps i posicions, i han fet càlculs de velocitats i acceleracions mitjanes. D’aquesta manera han pogut veure que les fórmules que dedueixen més tard tenen un sentit ben pràctic.