dijous, 12 de desembre de 2013

Proves PISA for Schools

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, participen en el programa PISA, coordinat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). 

Davant la gran demanda feta per centres educatius, que volen rebre resultats detallats i fiables del seu centre, l’OCDE està desenvolupant el projecte PISA for Schools, amb l’objectiu de proporcionar als centres dades fiables del rendiment acadèmic dels seus alumnes al final de l’ESO, així com anàlisis comparatives amb el conjunt de països de l’OCDE. 

El nostre centre ha estat seleccionat, entre els centres que van participar en l’estudi PISA l’any 2009, per formar part de la mostra de l’estudi pilot de PISA for Schools a Espanya. Al llarg del matí, tots els alumnes del centre que tenien 15 anys al moment d’iniciar-se el curs i tots els alumnes que cursen 4t d’ESO han fet una prova de coneixements i actituds durant dues hores i un qüestionari de context durant mitja hora.