dimarts, 29 d’octubre de 2013

Fem Mates a 2n d’ESO

Durant la 4a hora de matemàtiques els alumnes de 2n treballen de manera cooperativa amb els problemes del concurs Fem Mates. De manera voluntària, i quan surti la convocatòria d’aquest any, es podran presentar al concurs!